Halomda Educational Software הלומדה Halomda Educational Software | 1988-2024

מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

המוצרים
במשך שנות פעילותה, הלומדה פיתחה מוצרים רבים לשימוש התלמידים, המורים ומוסדות חינוך עבור קבוצות גיל שונות: מגן ילדים דרך בתי"ס יסודיים, חט"ב ותיכוניים ועד למכללות ואוניברסיטאות.
המוצרים שפותחו בטכנולוגיות שונות מתאימים להתקנות בעמדות בודדות, ברשתות מחשבים במוסדות חינוך ולהפעלה דרך האינטרנט. הלומדה משווקת בארץ ובחו"ל: מלבד עברית, התוכנות תורגמו לאנגלית ולספרדית.
הלומדה היא זכיינית של משרד החינוך בפרויקט התקשוב הלאומי מאז שהפרויקט יצא לדרך, ובמסגרת הפרויקט מפעילה את מוצריה במאות בתי ספר בארץ ומשרתת בנאמנות את אלפי התלמידים והמורים.
הלומדה ממשיכה לפתח טכנולוגיות ותכנים חדשים ומזמינה להצטרף אליה מורים למתמטיקה בעלי מוטיבציה ורעיונות.
כל המוצרים מתחלקים למשחקים מתמטיים, תוכנות הדמיה, תוכנות תרגול והערכה ותוכנה אוניברסלית במתמטיקה הנוסחא-4, אשר גם מהווה פלטפורמה לתוכנות תרגול והערכה.
משחקים מתמטיים
טנגרם, דומינו-שברים, דומינו-חשבון, חידות עם ספרות.
תוכנות הדמיה
שברים חיים, זוויתן, ווקטורי ו- 8 תוכנות בפיזיקה: גלילאו, ניוטון, רוטארי, גראבי, קרנית, סילאוט, חזית-גל, פוטנציאל.
תוכנות תרגול והערכה
שברים בתרגילים, חשיבה כמותית, אוקלידס, מתמטיקה-7, מתמטיקה-8, מתמטיקה-9, אנליטיקה, הסדרה, גיאו-טריגו, טריגו-א, טריגו-ב, לוגי, הנגזרת, האינטגרל, מרוכבים
דומינו-שברים
72 משחקים בכל נושאי השברים (החל מהייצוגים הגרפיים של שברים פשוטים, פעולות בין השברים, ועד לשברים מעורבים, עשרוניים ואחוזים). מתאים לתלמידי ג' - ו'.
schedule 120 שעות פעילות.
דומינו-חשבון
עשרות משחקים בשלוש רמות קושי בארבע פעולות חשבון לתלמידי כיתות

א' - ג'

schedule 130 שעות פעילות.
טנגרם
משחק קלאסי, עם האפשרויות שהמחשב מקנה: אינטראקטיביות, רמזים וכו'. יש ארבע רמות קושי, בכל רמה מספר רב של צורות. מתאים לתלמידי מתאים לתלמידי א'- ד' ומעלה.
schedule 120 שעות פעילות.
חידות עם ספרות
חידות ומשימות לתובנת המספרים. מבוסס על הספרים, המתאימים לכיתות א' - ו'. ההבדל בין הספרים לבין התוכנות הוא באינטראקטיביות ודינמיות.
schedule 450+ שעות פעילות.
שברים בתרגילים
8 עבודות בית ברוב נושאי השברים. העבודות מכילות קטעי לימוד ותרגול אינטראקטיביים ומבחן. כל התרגילים משתנים בכל הפעלת התוכנה, לכן כל תלמיד מקבל תרגילים שונים.
schedule 240 שעות פעילות.
שברים חיים
אוסף המחשות ופעילויות אינטראקטיביות בכל נושאי השברים. מתאים להדגמות בשיעור פרונטלי ולעבודת התלמידים מתאים לתלמידי כיתות ד' – ו'.
schedule 250 שעות פעילות.
הנוסחא-5
הכלי האוניברסאלי במתמטיקה. מאפשר המחשות דינמיות ואינטראקטיביות בגיאומטריה (כולל גופים במרחב ופריסות), בחשבון ועוד.
schedule שעות פעילות - ללא הגבלה!
מתמטיקה 7, 8 ו-9
לכיתות ז', ח' ו-ט' מוצעים שלושה ספרים ועבודות אינטראקטיביות במתמטיקה מהסדרה "עבודות להגשה".

היחידות הנ"ל מכילות שיעורי בית ברוב נושאי המתמטיקה עפ"י תכנית הלימודים החדשה, הנבדקים באופן אוטומטי, והן מתאימות למשתמשי כל ספרי הלימוד המאושרים.

schedule 180+ שעות פעילות (לכל ספר)
חשיבה כמותית
בתוכנה 10 עבודות שבועיות המכילות יותר מ- 200 תרגילים אינטראקטיביים בכל הנושאים של פרק המתמטיקה במבחן הפסיכומטרי. מתאים לתלמידי כיתות ז' - י"ב.
schedule 80 שעות פעילות.
אוקלידס
בתוכנה 5 עבודות שבועיות המכילות יותר כ- 100 תרגילים אינטראקטיביים בנושאי הגיאומטריה אוקלידית. מתאים לתלמידי כיתות ז' – ט'.
schedule 75 שעות פעילות.
זוויתן
זוויתן היא תוכנת המחשה ותרגול אינטראקטיבית בנושאי גאומטריה בסיסיים. התוכנה מיועדת לתלמידי ו' - ט'.
schedule 85 שעות פעילות.
פיזיקה
פיזיקה-7
מכילה את הנושאים: יחידות מידה, כוח חיכוך, כוח אלסטי,יסודות מבנה החומר, אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, נועה שוות-מהירות.
schedule 50 שעות פעילות.
פיזיקה-8
אוסף המחשות ופעילויות אינטראקטיביות בנושאי הפיזיקה. מתאים להדגמות בשיעור פרונטלי ולעבודת התלמידים מתאים לתלמידי כיתות ז' – ט'.
schedule 65 שעות פעילות.
פיזיקה-9
מכילה את הנושאים: הכבידה העולמית, חוק קולון ושדה חשמלי, זרם והתנגדות, חיבור בטור חיבור במקביל, כא"מ ומתח הדקים.
schedule 70 שעות פעילות
אנליטיקה: יסודות הגיאומטריה האנליטית
משוואת הישר, מרחקים, אמצע קטע, בעיות מעורבות ומשוואת מעגל קנוני.
schedule 65 שעות פעילות
גיאו-טריגו: פתרון משולשים
משולש ישר זווית, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, חישוב שטחים, ועוד.
schedule 55 שעות פעילות.
הסדרה
סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, סדרה מעורכבת, סדרות שונות, ועוד.
schedule 75 שעות פעילות.
טריגו-א
פונקציות של זווית אחת, נוסחאות חיבור, פונקציות של מחצית זווית, מעבר מסכום למכפלה ולהיפך, ועוד.
schedule 60 שעות פעילות.
טריגו-ב
מחזוריות של פונקציות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, משוואות מסוגים שונים, ועוד.
schedule 65 שעות פעילות.
לוגי
הגדרת הלוגריתמים, חוקי הלוגריתמים, משוואות לוגריתמיות, מערכות המשוואות ואי-שוויונות, ועוד.
schedule 70 שעות פעילות.
דקארט
תכונות הפרבולה, משוואות הפרבולה, חיתוך הפרבולה עם הצירים, פרבולה עם פרמטרים, ועוד.
schedule 65 שעות פעילות
הנגזרת
חישובי נגזרת, נגזרת של פונקציות מורכבות, שימושי הנזגרת, נקודות קיצון, ועוד.
schedule 60 שעות פעילות.
האינטגרל
אינטגרל לא מסוים, אינטגרל מסוים, חישוב שטחים, ועוד.
schedule 55 שעות פעילות
מרוכבים
פעולות עם מספרים מרוכבים, משוואות ריבועיות, המישור של גאוס, שורשים מסדר גבוה, ועוד.
schedule 65 שעות פעילות.
סטטיסטיקה
הסתברות, מדדים סטטיסטיים, ממוצע, חציון, סטיית התקן, התפלגות נורמלית, גידול ודעיכה, ועוד.
schedule 75 שעות פעילות
קוואדרו
משוואה ריבועים חלקית ומלאה, מערכת משוואות, תכונות המשוואה הריבועית, בעיות מילוליות, ועוד.
schedule 65 שעות פעילות.
פיזיקה
גלילאו
נפילה חופשית, זריקה חופשית, זריקה זווית לאופק, ועוד.
schedule 50 שעות פעילות
ניוטון
חוק ההתמדה, מערכות ייחוס, גלישה במישור האופקי, תנועה בתאוצה, כוח חיתוך, גלגלת, ועוד.
schedule 60 שעות פעילות.
רוטרי
תנועה מעגלית, מהירות קווית, תאוצה, מטוטלת קונית, תנועות ותנודות הרמוניות, ועוד.
schedule 75 שעות פעילות.
גרבי
מסה ומשקל, תלות וגובה, חוק הכבידה, תנועה הירח, חוקי קלפר, ועוד.
schedule 75 שעות פעילות.
קרנית
סוגי עדשות, קרניים אופיניות, מראה כדורית, יצירת דמויות בעדה, ועוד.
schedule 50 שעות פעילות.
סילואט
צל מלא וחלקי, שבירת אורות, חוק סנל, מראה מישורית, שדה ראית, ועוד.
schedule 60 שעות פעילות.
חזית-גל
גלים חד-ממדיים, גלים רצים ועומדים, התאבכות גלים משני מקורות, ועוד.
schedule 65 שעות פעילות
פוטנציאל
טעינת גופים, אלקרטרוסרופ, חוק קולון, שדה אחיד, שדה עם מספר מטענים, עבודה בשדה חשמלי, ועוד.
schedule 70 שעות פעילות.
ווקטורי
העתקה מקבילה, חיבור ווקטורים, חיבור בשיטת המשולש והמקבילית, חיסור ווקטורים, רכיבי הווקטורים, ועוד.
schedule 60 שעות פעילות